YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân hoàn toàn vinyl propionat trong dung dịch KOH (vừa đủ) tạo thành sản phẩm gồm 

  • A. C2H5COOK và HCHO. 
  • B. C2H5COOK và CH2=CH-CH2-OH. 
  • C. C2H5COOK và CH3CHO. 
  • D. C2H5COOK và CH2=CH-OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA