• Câu hỏi:

  Thuỷ phân hoàn toàn vinyl propionat trong dung dịch KOH (vừa đủ) tạo thành sản phẩm gồm 

  • A. C2H5COOK và HCHO. 
  • B. C2H5COOK và CH2=CH-CH2-OH. 
  • C. C2H5COOK và CH3CHO. 
  • D. C2H5COOK và CH2=CH-OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC