• Câu hỏi:

  The visitors were complaining _____________ in the rain.

  • A. for waiting
  • B. about having to wait
  • C. me about waiting
  • D. that they have to wait

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC