ADMICRO
 • Choose the best answer among (A, B, C or D) that best complete each sentences.

  Câu hỏi:

  His achievements were partly due to the _____ of his wife.

  • A. assisted
  • B. assistance
  • C. assist
  • D. assistant

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA