• Câu hỏi:

  The human brain is often compared to a computer, and such an analogy can be misleading

  • A. The human
  • B. compared to
  • C. and such
  • D. misleading

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  misleading ---> misled

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC