YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  According to the passage, how does the stick caterpillar make itself look like a twig?

  • A. By changing the color of its skin
  • B. By holding its body stiff and motionless
  • C. By laying its body flat against a branch
  • D. By looping itself around a stick

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA