YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  People in our community no longer smoke as much as they used to.

  • A. People in our community no longer smoke.
  • B. People in our community used to smoke far less than they do now.
  • C. Smoking is no longer as popular as it used to be in our community.
  • D. People in our community don’t smoke any longer.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA