• Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s)

  Câu hỏi:

  If we had taken his sage advice, we wouldn’t be in so much trouble now.

  • A. sturdy
  • B. willing
  • C. wise
  • D. eager

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC