AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Some of my classmates wanted to know ________________

  • A. why I had been absent the previous day
  • B. why I was absent yesterday
  • C. why was I absent yesterday
  • D. why had I been absent the previous

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>