AMBIENT
 • Choose the best word or phrase for each sentence

  Câu hỏi:

  Our consultant ……… the results of her advice by the end of this week.

  • A. has known
  • B. will have known
  • C. had known
  • D. knows

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA