AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In order to ____________ with his studies he worked through the summer.

  • A. catch on
  • B. take on
  • C. take up
  • D. catch up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>