• Câu hỏi:

  Lan suggested going out for dinner.

  • A. Lan said, "Do you want to go out for dinner?"
  • B. Lan said, "Will you go out for dinner?"
  • C. Lan said, "Why don't we go out for dinner?"
  • D. Lan said, "Must we go out for dinner?"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC