YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  – How well you are playing!

  –________.

  • A. Many thanks. That is a nice compliment
  • B. I think so. I am proud of myself
  • C. With pleasure
  • D. Say it again. I like to hear your words

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA