• Câu hỏi:

  The last time I went to the museum was a year ago.

  • A. I have not been to the museum for a year.
  • B. My going to the museum lasted a year.
  • C. At last I went to the museum after a year.
  • D.  A year ago, I often went to the museum.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC