AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The topic of the preceding paragraph is most likely

  • A. the discovery of the coelacanth
  • B. a reassessment of the status of a number of kinds of fish
  • C. a particular prehistoric sea creature
  • D. various extinct fish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Chủ đề của đoạn trước rất có thể là

  A. sự khám phá cá vây tay                                 B. đánh giá lại tình trạng của một số loại cá

  C. một sinh vật biển thời tiền sử đặc biệt           D. các loài cá tuyệt chủng khác nhau

  Bởi ở đầu bài viết này có nhắc đến “these fish, which are actually extinct” nên đoạn trước có thể nói về các loài cá đã tuyệt chủng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>