AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The Seneca Chief was

  • A. the nickname of Buffalo
  • B. the name of the canal
  • C. Clinton's nickname
  • D. the name of a boat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  The Seneca Chief là

  A. biệt danh của Buffalo                                    B. tên của kênh

  C. biệt danh của Clinton                                    D. tên của một chiếc thuyền

  Thông tin: The canal took eight years to complete, and Clinton was on the first barge to travel the length of the canal, the Seneca Chief, which departed from Buffalo on October 26, 1825, and arrived in New York City on November 4.

  Kênh đào này mất 8 năm để hoàn thành, và Clinton đã ở trên chiếc sà lan đầu tiên đi dọc theo chiều dài của con kênh, the Seneca Chief, khởi hành từ Buffalo vào ngày 26 tháng 10 năm 1825 và đến thành phố New York vào ngày 4 tháng 11.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>