AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is stated in the passage about the prehistoric coelacanth?

  • A. It had few teeth.
  • B. It was a rather feeble fish.
  • C. It lived on plants.
  • D. It moved its teeth in an unusual way.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Điều gì được nêu trong đoạn văn về cá vây tay thời tiền sử?

  A. Có ít răng.                                   B. Là một loài cá khá yếu.

  C. Nó sống trên cây.                        D. Nó chuyển động răng của nó theo một cách khác thường.

  Thông tin: It was named for its hollow spine and was known to have been a powerful carnivore because of its many sharp teeth and a special joint in the skull that allowed the ferocious teeth to move in coordination with the lower jaw.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>