YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  My grandfather retired from work last month. He _______ for the same company for 40 years.

  • A. was working
  • B. had been working
  • C. has worked
  • D. had worked

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Thì trong tiếng anh

  Giải thích:

  Ta dùng thì quá khứ hoàn thành để diễn tả một hành động bắt đầu và kéo dài (nhấn mạnh tính liên tục của hành động) đến trước một thời điểm/một hành động khác trong quá khứ.

  Tạm dịch: Ông tôi đã nghỉ hưu vào tháng trước. Ông đã làm việc cho cùng một công ty trong 40 năm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA