AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I spent more time on the last question than I did on the first four.

  • A. The last question was the most difficult for me.
  • B. I answered only the first four questions.
  • C. I found the last question easier than the other questions.
  • D. I failed to get to the last question.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Tôi đã dành thời gian cho câu hỏi cuối cùng nhiều hơn so với bốn câu đầu tiên.

  A. Câu hỏi cuối cùng là khó nhất đối với tôi.            

  B. Tôi chỉ trả lời bốn câu hỏi đầu tiên.

  C. Câu hỏi cuối cùng dễ hơn những câu hỏi khác.

  D. Tôi không thể làm đến câu hỏi cuối cùng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>