AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Flat-roofed buildings are not very ______ in areas where there is a great deal of rain or snow.

  • A. severe
  • B. serious
  • C. suitable
  • D. sensitive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  severe (a): nghiêm khắc; khắc nghiệt                  serious (a): nghiêm trọng, nghiêm túc

  suitable (a): hợp, phù hợp                                   sensitive (a): nhạy cảm, dễ bị tổn thương

  Tạm dịch: Các mái nhà lợp bằng phẳng không phù hợp ở những khu vực có nhiều mưa hoặc tuyết.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>