AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The number of wild horses on Assateague is increasing, resulted in overgrazed marsh and dune grasses.

  • A. number
  • B. is
  • C. resulted
  • D. grasses

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Hiện tại phân từ, quá khứ phân từ

  Giải thích:

  resulted => resulting

  Ta dùng hiện tại phân từ tạo một mệnh đề quan hệ rút gọn đối với dạng chủ động (còn dạng bị động ta dùng quá khứ phân từ)

  Trong câu này “resulting” được hiểu là “which results”

  Tạm dịch: Số lượng ngựa hoang ở Assateague đang gia tăng nhanh chóng, dẫn đến những bãi cỏ đầm lầy và cỏ dốc trở nên quá tải. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>