AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hazardous waste is waste that has substantial or potential threats to public health or the environment.

  • A. vivid
  • B. risky
  • C. dangerous
  • D. secure

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  hazardous (a): nguy hiểm                                   vivid (a): tươi sáng, sống động

  risky (a): đầy rủi ro nguy hiểm                            dangerous (a): nguy hiểm

  secure (a): bảo đảm, an toàn

  => hazardous >< secure

  Tạm dịch: Chất thải nguy hại là chất thải có những mối đe dọa đáng kể hoặc tiềm ẩn đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc môi trường.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>