AMBIENT
 • Câu hỏi:

  This building _______ finished by the end of last year but there have been so many strikes that it isn’t finished yet.

  • A. will have been
  • B. should have been
  • C. was to have been
  • D. may not have been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Modal verb

  Giải thích:

  should + have PP: nên đã phải làm gì (nhưng thực tế là đã không làm)

  Tạm dịch: Tòa nhà này đáng lẽ đã nên hoàn tất vào cuối năm ngoái nhưng có rất nhiều cuộc đình công khiến nó vẫn chưa hoàn thành.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>