YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Where in the passage does the author mention a committee that worked to develop the canal?

  • A. The first paragraph
  • B. The second paragraph
  • C. The fourth paragraph
  • D. The third paragraph

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Trong đoạn văn nào tác giả đề cập đến một uỷ ban đã làm việc để phát triển kênh đào?

  A. Đoạn thứ nhất                                               B. Đoạn thứ hai

  C. Đoạn thứ tư                                                   D. Đoạn thứ ba

  Thông tin: Trong đoạn thứ 3 có viết: “A canal commission was instituted, and Clinton himself was made head of  it.  One  year  later,  Clinton  was  elected  governor  of  the  state,  and  soon  after,  construction  of  the  canal  was started.”

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA