AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Susan rarely stays up late, _______?

  • A. is she
  • B. isn’t she
  • C. does she
  • D. doesn’t she

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Câu hỏi đuôi

  Giải thích:

  Trong vế câu chính nếu có các trạng từ mang tính phủ định như “rarely” thì câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.

  Vế chính dùng động từ, nên câu hỏi đuôi ta dùng trợ động từ.

  Tạm dịch: Susan hiếm khi thức khuya, đúng không?

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>