AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is NOT true about the prehistoric coelacanth, according to the passage?

  • A. It was smaller than the modern coelacanth.
  • B. It had a hollow pine and distinctive fins.
  • C. It weighed less than 150 pounds.
  • D. It measured as much as six feet in length.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Điều gì là không đúng sự thật về cá vây tay tiền sử, theo đoạn văn?

  A. Nó nhỏ hơn so với cá vây tay hiện đại.         B. Nó có cột sống rỗng và vây khác thường.

  C. Nó nặng chưa đầy 150 pound.                      D. Nó dài khoảng 6 feet.

  Thông tin: 

  - Today's coelacanth is larger than its prehistoric relative, measuring up to six feet in length and weighing up to 150 pounds. 

  - However, the modern version of the coelacanth still possesses the characteristic hollow spine and distinctive fins with their unusual bony and muscular structure

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>