AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Never in the history of humanity has there been more people living on this relatively small planet.

  • A. humanity
  • B. has
  • C. living
  • D. relatively

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Cấu trúc với “there be”

  Giải thích:

  has => have

  Phía sau là danh từ số nhiều (people) nên ta không thể dùng “has” mà phải dùng “have”

  Tạm dịch: Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại có nhiều người hơn thế này sống trên hành tinh tương đối nhỏ này.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>