RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tạo ra cừu Doly là thành công của việc nhân giống động vật bằng 

  • A. Kỹ thuật tạo ưu thế lai.        
  • B. Công nghệ gen.
  • C. Phương pháp gây đột biến.          
  • D. Công nghệ tế bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tạo ra cừu Doly là thành công của việc nhân giống động vật bằng nhân bản vô tính thuộc công nghệ tế bào → Đáp án D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>