AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 3 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5 cm. Cây thấp nhất có chiều cao 150 cm. Chiều cao cây cao nhất là bao nhiêu? 

  • A. 170 cm.        
  • B. 175 cm.             
  • C. 165 cm.         
  • D. 180 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Chiều cao cây cao nhất (cây có chứa 6 alen trội) là: 150 + 5.6 = 180

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>