AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của ADN ở E.Coli về:

  (1) Chiều tổng hợp.

  (2) Các enzim tham gia.(3)

  Thành phần tham gia.

  (4) Số lượng các đơn vị nhân đôi.

  (5) Nguyên tắc nhân đôi.

  Tổ hợp đúng là 

  • A. 2, 3.         
  • B. 3, 5.        
  • C. 1, 2.       
  • D. 2, 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>