AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đột biến điểm ở gần gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên? 

  • A. nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh.
  • B. nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh.
  • C. bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
  • D. nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đột biến điểm ở gần gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người → Đây là gen ngoài nhân nên sẽ có hiện tượng di truyền theo dòng mẹ. Nếu mẹ bình thường thì tất cả con sinh ra đều bình thường, nếu mẹ bị bệnh thì tất cả con sinh ra đều bị bệnh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA