YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ minh họa sau đây:

  Cho biết quá trình phân bào bình thường, không xảy ra đột biến. Hình này mô tả 

  • A. Kì sau của giảm phân II.      
  • B. Kì sau của nguyên phân.
  • C. Kì sau của giảm phân I.               
  • D. Kì giữa của nguyên phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>