YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:

  (1) Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định.

  (2) Trong tế bào, các nhân tố di truyền hòa trộn vào nhau.

  (3) Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền.

  (4) Trong thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.

  Có bao nhiêu nhận định không đúng theo quan điểm di truyền của Menden? 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nội dung quy luật phân li theo quan điểm di truyền của Menden là:

  - Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định (theo quan niệm hiện đại là alen).

  - Các nhân tố di truyền (alen) của bố, mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau.

  - Khi hình thành giao tử, các thành viên của cặp nhân tố di truyền (alen) phân li đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử có nguồn gốc từ bố và 50% số giao tử có nguồn gốc từ mẹ.

  Trong các phát biểu trên, chỉ có phát biểu (2) không đúng

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>