AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đột biến gen dạng thay thế hoặc đảo vị trí một cặp nucleotit trong cùng một bộ ba mã hóa mà không phải bộ ba mở đầu hay kết thúc, có thể dẫn đến hậu quả 

  • A.  làm thay đổi toàn bộ các axit amin trong chuỗi polipeptit tương ứng.
  • B. làm thay đổi hai axit amin trong chuỗi polipeptit tương ứng.
  • C. làm thay đổi các axit amin trong chuỗi polipeptit tương ứng kể từ điểm xảy ra đột biến đến cuối chuỗi polipeptit.
  • D.  làm thay đổi một axit amin trong chuỗi polipeptit tương ứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>