AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Cho biết không có hoán vị gen và đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai: \(\frac{{Ab}}{{aB}}{X^D}Y \times \frac{{Ab}}{{ab}}{X^D}{X^d}\) cho đời con có tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là 

  • A. 18,75%.    
  • B.  6,25%.    
  • C. 25%.            
  • D. 12,5%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>