AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. quần thể tự thụ phấn thường có độ đa dạng di truyền cao hơn quần thể giao phấn.
  • B. qua các thế hệ tự thụ phấn, các alen lặn trong quần thể có xu hướng được biểu hiện ra kiểu hình.
  • C. nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số các alen trong quần thể tự thụ phấn không thay đổi qua các thế hệ.
  • D. quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trong các phát biểu trên, A sai vì qua các thế hệ tự thụ phấn, thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm, quần thể dần phân hóa thành các dòng thuần → Quần thể tự thụ phấn có độ đa dạng kém hơn quần thể giao phấn → Đáp án A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>