AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh di truyền nào sau đây không liên quan đến đột biến gen? 

  • A. Hồng cầu hình liềm
  • B. Bạch tạng.  
  • C. Đao.         
  • D. Mù màu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Bệnh hồng cầu hình liềm do đột biến gen trội trên NST thường

  Bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn trên NST thường

  Bệnh Đao do đột biến số lượng NST, cặp số 21 có 3 chiếc

  Bệnh mù màu do đột biến gen lặn trên NST giới tính

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>