RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tại sao sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản? 

   

  Lời giải tham khảo:

  • Vì mục đích sản xuất tư bản chủ nghĩa là giá trị thặng dư, sản xuất giá trị thặng dư tối đa không giới hạn. Sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa nó không chỉ phản ánh mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghiã mà còn vạch rõ phương tiện, thủ đoạn bóc lột của nhà tư bản để đoạt được mục đích: tăng năng suất, tăng thời gian, cường độ, cải tiến công nghệ,... Do vậy sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của tư bản chủ nghĩa.
  •  Trong điều kiện ngày nay việc sản xuất giá trị thặng dư còn mang những nét mới: do kỹ thuật công nghệ ngày càng hiện đại nên giá trị thặng dư nhờ tăng suất, hiệu quả lao động cao. Do cơ cấu lao động xã hội thay đổi, do áp dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại dẫn đến lao động phức tạp và lao động trí tuệ thay thế lao động giản đơn. 
  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)