YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy luật của lưu thông tiền tệ của K. Marx và sự vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện nền kinh tế thị trường? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Vai trò của lưu thông tiền tệ và yêu cầu phải quản lý lưu thông tiền tệ 

  • Khái niệm về lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ là sự vận động của tiền tệ trong nền kinh tế, phục vụ cho các quan hệ về thương mại hàng hoá, phân phối thu nhập, hình thành các nguồn vốn và thực hiện phúc lợi công cộng.
  • Vai trò của lưu thông thông tiền tệ đối với sự phát triển và ổn định của nền kinh tế thị trường:
   • Lưu thông tiền tệ và chu chuyển hàng hoá. 
   • Lưu thông tiền tệ và quá trình phân phối và phân phối lại. 
   • Lưu thông tiền tệ và quá trình hình thành các nguồn vốn.
  • Yêu cầu phải quản lý lưu thông tiền tệ:
   • Xuất phát từ vai trò của lưu thông tiền tệ.
   • Xuất phát từ các trạng thái không ổn định của lưu thông tiền tệ và ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế.
   • Từ việc nghiên cứu quản lý lưu thông tiền tệ, K. Marx phát hiện ra quy luật lưu thông tiền tệ. 

  Quy luật lưu thông tiền tệ của K. Marx 

  • Yêu cầu : M = ∑PQ/V
  • Nội dung quy luật: Khối lượng tiền cần thiết (M) cho lưu thông trong một thời gian nhất định phụ thuộc vào tổng giá cả của hàng hoá được sản xuất và đưa vào lưu thông (ΣPQ) và tốc độ lưu thông tiền tệ trong thời gian đón (V) được ngân hàng quy định.
  • Ý nghĩa: Quan điểm của Max đưa ra được xem là cơ sở, là tiền đề cho các mức tiếp theo xác định lượng tiền cần thiết trong lưu thông, đặt nền tảng cho cơ sở khoa học và phương pháp luận của việc quản lý lưu thông tiền tệ.
  • Nhận xét: Những đóng góp và hạn chế của quy luật lưu thông tiền tệ của K. Maxr. Giải quyết cơ sở phương pháp luận và lý luận để quản lý và điều hoà lưu thông tiền tệ, tuy nhiên: Những giả thiết không thực tiễn: chưa có một nền kinh tế nào có thể thoả mãn các điều kiện giả thiết của K. Marx, không có tính hiện thực. 

  Sự vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của K. Marx trong điều kiện nền kinh tế thị trường 

  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các mối liên hệ chủ yếu đều do thị trường (cung và cầu) quyết định, kể cả mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Vì vậy lưu thông tiền tệ cũng phải được quản lý dựa trên cơ sở xác định mức cung và cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân bằng cung và cầu tiền tệ.

  • Mức cung tiền tệ và sự xác định mức cung tiền tệ:
   • Khái niệm về cung tiền tệ: Tổng giá trị của các phương thức tiền tệ trong nền kinh tế. Về thực chất là những tài sản có khả năng chuyển hoán ở mức độ nhất định.
   • Thành phần mức cung tiền: Được phân định theo khả năng chuyển hoán, bao gồm M1 gồm tiền mặt và những tài sản được coi như tiền mặt; M2 gồm M1 và những tài sản có khả năng chuyển hoán thấp hơn như tiền tiết kiệm, tiền gửi trên các tài khoản kinh doanh trên thị trường tiền tệ...; M3 gồm M2 và một số tài sản khác có khả năng chuyển hoán thấp hơn. Ví dụ như tiền gửi của các công ty kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, trái phiếu Chính phủ. M4 gồm M3 và giấy chứng nhận sở hữu bất động sản. Và cứ như vậy tuỳ theo sự phát triển của hệ thống tài chính của từng nước mà thành phần của mức cung tiền tệ có thể kéo dài thêm.
   • Các nhân tố ảnh hưởng tới mức cung tiền tệ: Thu nhập, lãi suất, giá cả và các biến số khác phản ánh sự biến động của nền kinh tế xã hội.
  • Mức cầu tiền tệ và sự xác định mức cầu: 
   • Khái niệm cầu tiền tệ: Là nhu cầu của công chúng hay nền kinh tế đối với việc nắm giữ tiền hay là những tài sản có tính thanh khoản. 
   • Thành phần của cầu tiền tệ: Có nhiều quan điểm khác nhau về thành phần cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu tiền tệ.
   • Các nhân tố ảnh hưởng tới mức cầu tiền tệ: Thu nhập, lãi suất, giá cả, tần suất thanh toán, lợi tức kỳ vọng của việc đầu tư vào các tài sản khác có liên quan đến tiền.
  • Điều tiết cung và cầu tiền tệ: Việc điều tiết cung và cầu tiền tệ trong điều kiện nền kinh tế thị trường phải dựa vào các tín hiệu thị trường (mức chung giá cả, tỷ giá hối đoái và tình hình tăng trưởng kinh tế) sao cho MS ≡ Md và đây chính là sự nhận thức và vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của K. Marx.

  Thực trạng lưu thông tiền tệ và quản lý lưu thông tiền tệ ở Việt Nam 

  • Trước 1980 theo quy luật của K. Maxr: Trước đây, trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chúng ta đã vận dụng quy luật này hết sức máy móc. Cứ theo kế hoạch từ đầu năm ta biết ngay mức hàng hóa sản xuất trong năm. Giá cả thì được quy định cụ thể vì nhà nước độc quyền buôn bán hàng hóa. Và tính được tốc độ lưu chuyển tiền tệ trung bình. Thế là ta biết được lượng tiền cần thiết trong năm và phát hành từng đó tiền.
  • Nhưng thực tế chúng ta đã không tính hết được các yếu tố ảnh hưởng tới lượng tiền theo cách chủ quan như thế. Và hậu quả là đất nước rơi vào tình trạng lạm phát nghiêm trọng. Lạm phát và không kiểm soát được tình hình lạm phát dẫn đến khủng hoảng trong lưu thông tiền tệ vào những năm 1980 - 1988. 
  • Sau 1988, chúng ta thừa nhận rằng công thức của Mác là công thức đúng để tính lượng tiền cần thiết trong lưu thông nhưng thực tế không thể phát hành tiền theo cách tính như vậy được. Sự điều chỉnh lượng tiền cung ứng phải dựa vào những biểu hiện của thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng tăng nghĩa là tiền đang mất giá, chứng tỏ thừa tiền cung ứng. Vì vậy phải cắt giảm lượng cung tiền tệ và ngược lại. 
  • Ngày nay, quản lý lưu thông tiền tệ là một chức năng riêng biệt của ngân hàng Trung ương và chúng ta quản lý theo các nội dung:
   • Xây dựng cơ sở phát hành tiền vào lưu thông. 
   • Cơ sở phát hành tiền: Dự trữ tài sản quốc gia.
   • Phát hành phải tuân thủ quy luật và các quan hệ khác trong nền kinh tế. 
  • Kết quả bước đầu của việc thực hiện quản lý lưu thông tiền tệ: 
   • Sự ổn định giá trị của đồng tiền: Lạm phát thấp và có thể kiểm soát được (trung bình 5,6-7%/năm). 
   • Ổn định của nền kinh tế.
   • Tăng trưởng của nền kinh tế.
  • Hạn chế và yêu cầu tiếp tục đổi mới:
   • Tăng giá đột biến năm 2007 và những tháng đầu năm 2008 là một biểu hiện của lạm phát gây ảnh hưởng không có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế trong năm nay và có thể cả những năm tiếp theo. Theo Mác thì việc xác định lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông là rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của nền kinh tế trong một nền kinh tế xã hội hoá phải tính đến những công trình dài hạn. Bởi vì trong suốt thời gian xây dựng nó phải liên tục ứng tiền mua tư liệu sản xuất và trả lương cho công nhân nhưng không thu về được lượng hàng hoá đối ứng với lượng tiến đã ứng ra .Do đó, khối lượng tiền tệ lớn được ứng ra đó đã ở lại trong lưu thông. Điều này rất dễ dẫn đến sự rối loạn trên thị trường tiền tệ, một mặt là do sự chi phối của các nhà tư bản tài chính, mặt khác là do sự mất cân đối trong việc phân bổ các nguồn lực đầu tư vào các công trình lớn theo quan điểm của C.Mác những ngành có thời kỳ lao động ngắn thì không hoặc ít gây ra sự rối loạn trên thị trường tiền tệ, còn những ngành có thời kỳ lao động kéo dài thì do tính chất đặc thù của nó, có tác động rất lớn đến thị trường tiền tệ. 
  • Tóm lại, đối với những công trình lớn, phải đầu tư nhiều vốn, thời gian thu hồi vốn chậm, khối lượng tiền tệ ở trong lưu thông nhiều, điều đó rất dễ dẫn tới tình trạng lạm phát. Một khi điều đó xảy ra - thị trường tiền tệ bị rối loạn - thì chính những doanh nghiệp đang thực hiện những công trình lớn đó sẽ gặp nhiều khó khăn, có khi phải ngừng hoạt động. Vận dụng luận điểm trên đây của C.Mác, nhìn vào sự vận động của nền kinh tế nước ta, có thể thấy, việc xây dựng các công trình lớn, có thời gian thi công dài như: Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, Nhà máy lọc dầu Dung Quất ...có thể là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng ít nhiều đến sự biến động trên thị trường tiền tệ nước ta trong thời gian vừa qua. Hay nói cách khác,chúng ta đang gặp phải một mâu thuẫn giữa yêu cầu đầu tư xây dựng cơ bản về hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và sự không ổn định của thị trường tiền tệ trong những giai đoạn nhất định do sự mất cân đối trong quan hệ hàng hoá tiền tệ. Bên cạnh đó,việc phát hành tiền tệ vẫn do chính phủ quyết định, vẫn còn phát hành để tái cấp vốn cho các doanh nghiệp quốc doanh.
  • Nói chung, để khắc phục những điều đó, chúng ta phải hoàn thiện cơ chế phát hành, xây dựng quy chế phát hành và quản lý lưu thông tiền tệ, hoàn thiện và đẩy mạnh cơ chế quản lý và điều hành lưu thông tiền tệ theo chính sách tiền tệ quốc gia.
  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)