YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các hình thái giá trị? 

   

  Lời giải tham khảo:

  • Hình thái giá trị giản  đơn (ngẫu nhiên): Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai  đoạn  đầu của trao  đổi hàng hóa, khi trao  đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao  đổi trực tiếp vật này lấy vật khác.Ví dụ: 1m vải = 1kg thóc. Lao  động cụ thể cũng chính là lao  động trừu tượng, lao  động tư nhân cũng chính là lao  động xã hội. 
  • Hình thái giá trị  đầy  đủ (mở rộng): Khi lực lượng sản xuất phát triển hơn  đây là hình thái giá trị giản  đơn. Ví dụ: 1 m vải  được biểu hiện ở 10 kg thóc hay 2 con gà hay 0.1 chỉ vàng. Như vậy, hình thái vật ngang giá  đã  được mở rộng ra ở nhiều hàng hoá khác nhau. Tuy nhiên, vẫn là trao  đổi trực tiếp, tỷ lệ trao  đổi chưa cố  định. 
  • Hình thái chung của giá trị: Với sự phát triển cao hơn nữa của lực lượng sản xuất và phân công lao  động xã hội, hàng hoá  được  đưa ra trao  đổi thường xuyên hơn,  đa dạng và nhiều hơn. Ở  đồng bằng lấy bản vị là thóc, ở miền núi là muối. Tuy nhiên vật ngang giá chung chưa ổn  định ở một thứ hàng hoá nào. Ví dụ: 10 kg thóc hoặc 02 con gà  đổi lấy 1 m vải. 
  • Hình thái tiền tệ: Khi lực lượng sản xuất và phân công lao  động xã hội phát triển hơn nữa, sản xuất hàng hoá và thị trường ngày càng mở rộng do  đó  đòi hỏi khách quan phải hình thành vật ngang giá chung thống nhất. Khi vật ngang giá chung  được cố  định lại ở một vật  độc tôn và phổ biến thì xuất hiện hình thái tiền tệ của giá trị.
  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)