YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tích ND quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Ý nghĩa của việc nắm vững quy luật này trong hoạt động thực tiễn. 

   

  Lời giải tham khảo:

  • Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau. 
  • Các mặt đối lập nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại lân nhau tạo thành mâu thuẫn biện chứng: 
  • Sự thống nhất của các mặt đối lập được hiểu là: 
   • Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự tồn tại nương tựa vào nhau, không tách rời, sự tồn tại này phải lấy sự tồn tại mặt kia làm tiền đề. VD: cung - cầu * Sự thống nhất của các mặt đối lập còn lạ sự đồng nhất của các mặt đối lập. Do đó trong sự triển khai của MT đến 1 lúc nào đó, hai mặt đối lập có thẻ chuyển hóa cho nhau. 
   • Sự thống nhất của các mặt đối lập còn là sự tác động ngang nhau của các mặt đối lập. VD: CNTB còn tồn tại vì giai cấp CN và giai cấp tư sản có tác động ngang nhau 
  • Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mựt đó. Quá trình vận động của mâu thuẫn 
  • Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập không tách rời nhau, trong quá trình vận động phát triển của sự vật, sự thống nhất gắn liền với sự đứng im, với sự ổn định tạm thời của sự vật. Điều đó có nghĩa là sự thống nhất của các mặt đối lập là tương dối tạm thời, sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối 
  • Lúc mới xuất hiện mâu thuẫn chỉ là sự khác nhau căn bản, nhưng theo khuynh hướng trái ngược nhau, phát triển đi đến đối lập. Khi 2 mặt đối lập xung đột gay gắt, chúng chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Do đó thống nhất cũ được thay thế bằng thống nhất mới, sự vật cũ mất đi sự vật mới ra đời => MT chính là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. 

  Ý nghĩa của việc nắm vững quy luật này trong thực tiễn:

  • Quy luật khẳng định mâu thuẫn là khách quan vốn có của bản thân, các sự vật hiện tượng vì thế con người phải tôn trọng chúng. Trong hoạt động thực tiễn của con người ta muốn nhận thức được bản chất hiện tượng thì phải biết phân tích MT của nó để hiểu về nó.
  • Trước hết phải tìm ra MT bằng cách tìm ra 0 thể thống nhất các mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau tìm ra những mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt ĐL đó. Sau đó phân tích MT, xem xét quá trình ptriển của từng MT vị trí vai trò và mối hiểu được đúng xu hướng vận quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, đk chuyển hóa   có phương pháp đúng đắn động, phát triển và đk để giải quyết MT
  • QL khẳng định đấu tranh giải quyết MT là nguỗn gôc động lực của sự ptriển vì vậy trong hđ thực tiễn con người chúng ta muốn thúc đẩy các SV, hiện tượng ptriển để nhằm đạt được mục đích của mình thì phải thực hiện "đấu tranh" để giải quyết MT, không che giấu, thủ tiêu đấu tranh.
  • MT chỉ được giải quyết khi đk chin muồi. Do đó không chủ quan, nóng vội trong việc giải quyết MT, mà phải tích cực, thúc đẩy các ĐK khách quan để làm cho các ĐK giải quyết, tránh mắc sai lầm.
  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)