YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tuần hoàn của tư bản và chu chuyển của tư bản? 

   

  Lời giải tham khảo:

  • Tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục của tư bản trải qua ba giai đoạn, lần lượt mang ba hình thái khác nhau, thực hiện ba chức năng khác nhau để rồi quay trở lại về hình thái ban đầu có kèm thao giá trị thặng dư. 
  • Chu chuyển của tư bản là sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó với tư cách là một quá trình định kỳ đổi mới và thường xuyên lặp đi lặp lại. 
  • Tư bản công nghiệp trong quá trình tuần hoàn đều vận động theo công thức: 

  Sức lao động T - H sản xuất H' - T' tư liệu sản xuất 

  • Sự vận động này trải qua ba giai đoạn: hai giai đoạn lưu thông và một giai đoạn sản xuất. 
   • Giai đoạn 1: Giai đoạn lưu thông. H gồm tư liệu sản xuất và sức lao động. Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản tiền tệ, chức năng giai đoạn này là mua các yếu tố cho quá trình sản xuất, tức là biến tư bản tiền tệt thành tư bản sản xuất. Quá trình lưu thông đó được biểu thị như sau: Sức lao động T - H tư liệu sản xuất 
   • Giai đoạn 2: Giai đoạn sản xuất: Tư liệu sản xuất H sản xuất H' số lượng. Trong giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất, có chức năng thực hiện sự kết hợp hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hoá mà trong giá trị của nó có giá trị thặng dư. Trong các giai đoạn tuần hoàn của tư bản thì giai đoạn sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất, vì nó gắn trực tiếp với mục đích của nền sản xuất Tư Bản Chủ Nghĩa. 
   •  Giai đoạn 3: Giai đoạn lưu thông .H' - T'.Trong giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hoá, chức năng là thực hiện giá trị của khối lượng hàng hoá đã sản xuất ra. Trong giai đoạn này, nhà tư bản trở lại thị trường với tư cách là người bán hàng. Hàng hoá của nhà tư bản được chuyển hóa thành tiền.
  • Kết thúc ba giai đoạn, tư bản hàng hoá chuyển hóa thành tư bản tiền tệ, đến đây mục đích của nhà tư bản đã thực hiện được, tư bản quay trở lại hình thái ban đầu trong tay chủ của nó, nhưng với số lượng lớn hơn trước.
  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)