YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc, bản chất và chức năng và quy luật lưu thông tiền tệ?  

   

  Lời giải tham khảo:

  Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 

  Nguồn gốc: Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hoá và của các hình thái giá trị. Có bốn hình thái giá trị phát triển từ thấp đến cao dẫn đến sự ra đời của tiền tệ: 

  • Hình thái giá trị đơn giản hay ngẫu nhiên. 
  •  Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng. 
  • Hình thái giá trị chung. 
  • Hình thái tiền tệ. 

  Bản chất: Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị; đồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá. 

  Các chức năng của tiền tệ 

  • Thước đo giá trị. 
  • Phương tiện lưu thông. 
  • Phương tiện cất trữ. 
  • Phương tiện thanh toán 
  • Tiền tệ thế giới. 

  Quy luật lưu thông của tiền tệ 

  • Nội dung quy luật lưu thông tiền tệ là xác định số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông hàng hoá ở mỗi thời kỳ nhất định. 
  • Như vậy, lượng tiền  cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với tổng  số giá cả của hàng hoá đem ra lưu thông (P x Q) và tỷ lệ nghịch với vòng luân chuyển trung bình của một đơn vị tiền tệ (V).
  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)