YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tích tụ tư bản và tập trung tư bản, so sánh? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm 

  • Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó, nó là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. Tích lũy tư bản xét về mặt làm tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt là tích tụ tư bản.
  • Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản các biệt khác lớn hơn. Cạnh tranh và tín dụng là những đòn bẩy mạnh nhất thúc đẩy tập trung tư bản. 

  So sánh 

  • Giống:
   • Đều làm tư bản cá biệt lớn lên. 
  • Khác:
   • Tích lũy tư bản là giá trị thặng dư mà tích tụ làm tăng quy mô tư bản cá biệt đồng thời tăng quy mô tư bản xã hội.Còn tập trung tư bản làm cho tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành tư bản cá biệt lớn hơn do tập trung tư bản chứ tư bản xã hội không tăng. 
   • Tích tụ có nguồn là giá trị thặng dư phản ánh trực tiếp quan hệ tư bản - lao động, trình độ bóc lột người lao động. Nguồn của tập trung tư bản là tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh trong nội bộ giai cấp tư sản và quan hệ tư bản với lao động.
   • Tập trung tư bản nhanh hơn do vốn trong xã hội lớn.
  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)