YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo thứ tự đúng là 

  • A. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng.
  • B. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
  • C. Tạo dòng thuần chủng → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
  • D. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Tạo dòng thuần chủng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây độ biến gồm các bước :

  Bước 1: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến

  Bước 2: Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn

  Bước 3: Tạo dòng thuần chủng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA