AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì? 

  • A. Số lượng cá thể con phải lớn.
  • B. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
  • C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
  • D. Bố mẹ phải thuần chủng có kiểu gen đồng hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì quá trình giảm phân phải diễn ra bình thường ở cả 2 lần phân bào

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>