AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tạo ADN tái tổ hợp trong kĩ thuật chuyển gen người ta dùng hai loại enzim là 

  • A. ADN pôlimeraza và rectrictaza.             
  • B. rectrictaza và ligaza.
  • C. ligaza và enzim ARN pôlimeraza.       
  • D. ADN pôlimeraza và ARN pôlimeraza.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Các bước tạo ADN tái tổ hợp:

  – Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào

  – Xử lí bằng một loại enzim giới hạn (restrictaza) để tạo ra cùng 1 loại đầu dính

  – Dùng enzim nối ligaza để gắn chúng tạo ADN tái tổ hợp

  → Để tạo ADN tái tổ hợp trong kĩ thuật chuyển gen người ta dùng hai loại enzim là rectrictaza và ligaza.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>