AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh nào sau đây liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể? 

  • A. Bệnh bạch tạng.                   
  • B. Bệnh phêninkêtô niệu.
  • C. Bệnh Đao.                     
  • D. Bệnh hồng cầu lưỡi liềm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>