AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ ban đầu (P) của một quần thể có tần số các kiểu gen là 0,5Aa : 0,5aa. Các cá thể của quần thể ngẫu phối và không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là 

  • A. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng.                
  • B. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
  • C. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.           
  • D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  P: 0,5Aa : 0,5aa.

  Tần số alen A = 0,25, tần số alen a = 0,75

  Các cá thể của quần thể ngẫu phối và không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là:

  Kiểu hình hoa trắng aa = 0,752 = 9/16

  Kiểu hình hoa đỏ là: 1 - 9/16 = 7/16

  tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là: 7 đỏ : 9 trắng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA