YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào 

  • A. tỉ lệ đực, cái trong quần thể.             
  • B. điều kiện môi trường sống và tổ hợp gen.
  • C.  tần số phát sinh đột biến.                  
  • D. số lượng cá thể trong quần thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Mức độ gây hại của ĐB phụ thuộc vào đk môi trường cũng như tổ hợp gen .

  Vd: ĐB gen kháng thuốc trừ sâu ở côn trùng. Trong đk môi trường không có thuốc trừ sâu thì có hại vì làm cơ thể phát triển yếu, nhưng trong đk có thuốc trừ sâu thì lại trở thành có lợi do kháng được thuốc làm cơ thể phát triển tốt hơn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA