AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu nằm ở 

  • A. trên nhiễm sắc thể giới tính X.       
  • B. trên nhiễm sắc thể thường trong nhân.
  • C. ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp).   
  • D. trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu nằm ở tế bào chất (gen ở tỉ thể hoặc lục lạp).

  Còn gen trong nhân thì kiểu hình có thể giống bố hoặc giống mẹ

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>